BORNA 35 – CAPCANĂ

Galeria LABORNA vă invită la BORNA 35, un discurs artistic despre conceptul de CAPCANĂ. Fiecare artist invitat a primit o suprafață din galerie pentru a putea construi un demers propriu, referitor la viziunea sa asupra acestui subiect. Lucrările sunt practic secvențe în curs de facere, o captare în timp real a unei etape creative, subliniind profilul Galeriei LABORNA – O promisiune poate fi mai consistentă ca o certitudine (în sensul de realizare), iar un decupaj poate fi mai spectaculos ca întregul, cu atât mai mult în fazele unei lucrări, unde straturile profunde ale facerii sale sunt opace pentru public. Artiști “CAPCANĂ” sunt:
Diana Matilda Crișan, Amalia Dulhan, Megan Dominescu, Alexandru Dascălu, Mihai Florea, Cristina Garabețanu, Alina Marinescu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Valeriu Șchiau, Naiana Vatavu, Bogdan Vlăduță.
Începerea expoziției este în data de Miercuri 31.03.2021, iar Galeria este deschisă între orele 16 – 19, neexistând vernisaj în sensul clasic al termenului. Respectarea tuturor măsurilor de protecție, în contextul pandemic, este obligatorie.
Expoziția este deschisă în perioada: 31 Martie – 16 Aprilie 2021
Program de vizitare: miercuri/ joi/ vineri între orele 16-19, doar pe bază de programare la numărul de telefon: 0756481927
Galeria LABORNA înregistrează desfășurarea lunară profesională a demersului artistic individual. Evenimentele pentru public, numite BORNE, conservă ceea ce face artistul/ colecționarul în mod normal, într-o perioadă fixă de timp, cu intenția de a prezenta o arhivă completă și complexă, mai mult decât ceea ce ar presupune o “expoziție”.
Galeria LABORNA a fost fondată în anul 2013, la inițiativa lui Ciprian Paleologu. Echipa actuală este formată din: Cristina Garabețanu, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. Galeria a construit pentru tineri artiști un spațiu distinct: SCARA.
Accesul în laboratorul artistului sau al colecționarului este rar, perspectiva completă în care se construiește viziunea sa fiind de cele mai multe ori dificil de urmărit. De aceea putem spune că Galeria LABORNA este de fapt un contor: creație și colecție în timp real.
Galeria LABORNA, Str Icoanei, nr 17, București
laborna.ro
Parteneri: Crama Oprișor, Modernism.ro
THE TRAP
BORNA 35 @ LABORNA Gallery
The 9th episode of LABORNA & Friends is about the concept of “TRAP”. We are creating a collective archive, in a specific moment, with the unfinished works of artists invited by LABORNA. Every invited artist receives a part from the gallery to conceive a personal view about this universal subject. The exhibits are mainly a sequence in real-time of a stage of creation. A promise is more consistent than certainty. Cutting can be more spectacular than the whole.
Artists: Diana Matilda Crișan, Amalia Dulhan, Megan Dominescu, Alexandru Dascălu, Mihai Florea, Cristina Garabețanu, Alina Marinescu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Valeriu Șchiau, Naiana Vatavu, Bogdan Vlăduță.
The beginning of the exhibition is on Wednesday 31.03.2021, when the Gallery is open between 4 – 7 p.m, without the classical term of “vernisaj”. The safety pandemic measurement are mandatory.
The exhibition is open between 31.03 – 16.04. 2021
Program: Wednesday/ Thursday/ Friday between 4 – 7 p.m only by appointment @ phone: 0756481927
LABORNA Gallery marks the monthly professional individual artistic performance. The presentations for the general public called BORNE (« MILESTONES ») preserve the artist’s/ collector’s activity over a fixed period of time with the intention to reveal a complete and complex archive of artists, more than claiming to show a conventional “exhibition”.
LABORNA Gallery was founded in 2013, at the initiative of Ciprian Paleologu. Now the team members are Cristina Garabețanu, Ovidiu Morar, Ciprian Paleologu, Naiana Vatavu. The gallery dedicates a specific space: The LADDER for young artists.
The access to the artist studio or to the collectors is fairly rare, the full perspective which his vision is built on being most often difficult to follow.That is why we can say that LABORNA Galley is in fact like a meter: creation and collection in real-time.
LABORNA Gallery, no. 17, Icoanei st. , Bucharest
laborna.ro