There Are Dreams That Walk With Us in Our Shadowy Reality / Aici Acolo @Rubik

RO ↓ EN ↓ ↓
_Artiști: Maria Băcilă, Lorena Cocioni, Nicoleta Mureș, Mihaela Vasiliu (Chlorys)
_Curatori: Colectivul Aici Acolo
_Expoziție: 13.05 – 1.07.2021
_Program vizitare: Marți – Vineri, 15:00 – 19:00
_Locație: Rubik, Strada Anton Pann, nr. 16
„𝐼̂𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑛, 𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡̦𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡̦𝑎 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑖𝑙𝑎̆ 𝑎 𝑝𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑎𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑡𝑟-𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑝𝑡𝑎̆, 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑎𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑒𝑧𝑒𝑎𝑙𝑎̆, 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑠̦𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎̆𝑟𝑖 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑡𝑒.”- Thomas Ligotti. The Shadow at the Bottom of the World
Și totuși, în această eră lipsită de somn, aflată în perpetuă mișcare, înconjurată de haloul albastru, radiant al ecranelor, unde se mai află acest misterios tărâm al viselor? Și ce se întâmplă dacă descoperim că acesta nu este un loc, ci altceva, o entitate care străpunge afară și ne pândește?
Arhitectura bizară a viselor – după spusele unor cercetători – nu este nici pe departe o eroare de logică, ci, mai degrabă, aceasta însăși constituie o formă de gândire provenită dintr-o stare biochimică diferită. Aici, nu propriile corpuri sunt cele care se dizolvă, plutind adesea în absența gravitației, ci povara constructelor sociale. Lumile viselor generează scenarii pentru a face față neprevăzutului și pentru a progresa în căutarea rezolvărilor, doar că lasă în urmă ordinea care ne apasă în cotidian. În vise, o mulțime de lumi par să se deschidă, astfel încât să ne permită să privim cu ochi noi ceea ce ne înconjoară.
Visele se aseamănă cu textura unui cumulonimbus, un nor ce adună informații în mod organic, amenințător prin multiplele sale straturi și texturi. În calmul dinaintea furtunii, îl poți urmări pe măsură ce se extinde și pare că respiră precum orice alt organism, dându-ți voie să resimți o experiență bogată*
* această informație mi s-a dezvăluit odată în vis.
Sunt și vise care găsesc o cale afară, care ne însoțesc și pășesc cu noi în realitatea noastră iluzorie, luând forma unor stări de spirit, atmosfere sau un magnetism senzorial pe care cu greu îl putem numi.
Așadar, ne întâlnim aici, în cumulonimbus, la crepuscul – când noaptea nu și-a întins complet umbra și nici ziua nu strălucește încă cu toată luminozitatea.
Curatori: Colectivul Aici Acolo
Expoziția se deschide în data de 13.05, fără vernisaj, urmând programul de vizitare 15:00 – 19:00.
Pentru a vizita expoziția în zilele de 13 și 14 mai vă rugăm să vă faceți o programare: bit.ly/ProgramareRubik
Aici Acolo Pop Up Gallery este un proiect fondat de prieteni, artiști și curatori. Din 2015 organizează expoziții de artă contemporană în spații abandonate sau nefolosite din Cluj-Napoca. Proiectul activează spații adesea trecute cu vederea, uitate sau inaccesibile publicului, și le transformă în spații temporare de artă, deschise publicului. Expozițiile de scurtă durată, deschise timp de o săptămână sau evenimente de o seară oferă o alternativă la instituțiile de artă, printr-un program curatorial construit pe promovarea artiștilor emergenți. Din 2018, Aici Acolo complementează programul expozițional cu workshop-uri pentru artiști tineri și alte proiecte ce susțin scena tânără de artă contemporană.
__________
Rubik este o platformă de reperare, conectare și consolidare a inițiativelor artistice independente profund afectate de creșterea agresivă a pieței imobiliare din Cluj-Napoca. Configurat din instinctul de a semnala un curent alarmant care afectează o scenă artistică până recent efervescentă și de a susține inițiative locale remarcabile, dar fragile, Rubik se formulează ca un spațiu-gazdă menit să reprezinte multiple identități, asemenea paletelor cromatice de care dispune un cub Rubik pe suprafețele sale, ca rădăcină metaforică a proiectului.
Un proiect al Federației Fabrica de Pensule, curatoriat de Alexandra Mocan și Matei Toșa, în colaborare cu Asociația Lateral ArtSpace, Asociația Young Actions and Abstractions (AiciAcolo Pop-Up Gallery) și inițiativele Grota și Gara Mică.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
EN ↓
_Artists: Maria Băcilă, Lorena Cocioni, Nicoleta Mureș, Mihaela Vasiliu (Chlorys)
_Curators: Aici Acolo Collective
_Exhibition: 13.05 – 1.07.2021
_Programme: Tue – Fri, 15 -19
_Location: Rubik, 16 Anton Pann Street
‘𝐼𝑛 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝, 𝑤𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑠ℎ 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ, 𝑐𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑒, 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑙𝑦 𝑟𝑜𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛’ – Thomas Ligotti. The Shadow at the Bottom of the World
But in our era of no-sleep, moving around surrounded by a radiant blue halo of multiple screens, where does this mysterious land of dreams reside? And what if this isn’t a place, but something else that’s breaking through, lurking?
The bizarre architecture of dreams, scientists seem to declare, isn’t a logical error, but actually a form of thinking in another biochemical state. In them, it’s not the bodies that dissolve, as the lack of gravitational forces might suggest, but the heavy burden of social constructs. Dreamworlds generate scenarios for dealing with what comes up and can create breakthroughs for whatever needs resolving, just not in the order that the everyday dictates. There are many worlds we seem to access in dreams, so as to look at things with new eyes.
Dreams, then, feel more like a cumulonimbus, a cloud organically gathering information, menacing with its many layers and textures. In the calm before the storm, one can watch it expand and breathe like any organism, allowing the richness of experience to register.*
*this was once revealed to me in a dream.
There are dreams that make their way out, that walk with us in our shadowy reality, as moods, atmospheres and sensorial magnetisms which we can’t properly name.
So here is where we meet, in the cumulonimbus, at the crepuscule – where the night hasn’t fully cast its shadow, nor the day still shines its bright.
Curators: Aici Acolo Collective
The exhibition will open without a vernissage on 13.05, following the regular visiting times from 15 – 19.
In order to visit the expo on the 13th and 14th of May, please make an appointment at this link >> bit.ly/ProgramareRubik
Aici Acolo is a project founded by a group of friends, artists and curators. Since 2015 they have been organizing exhibitions with young artists in unused or abandoned spaces in Cluj-Napoca, Romania. The project activates often overlooked, ignored or inaccessible locations and transforms them into temporary art spaces open to the public. The short-term events, open for a week or sometimes just one night, offer an alternative to other art institutions, through a curated programme, built on promoting emerging artists. Since 2018 they have expanded to include educational projects and support for production alongside the usual pop-up exhibitions.
_________
Rubik is a platform for identifying, connecting and consolidating independent artistic initiatives deeply affected by the aggressive growth of the real estate market in Cluj-Napoca. Configured by the instinct to signal an alarming current that affects an artistic scene that was until recently effervescent and to support remarkable but fragile local initiatives, Rubik is formulated as a host space meant to represent multiple identities, like the color palettes of a Rubik’s cube, as metaphorical root of the project.
A project of the Paintbrush Factory Federation curated by Alexandra Mocan and Matei Toșa, in collaboration with Lateral ArtSpace Association, Young Actions and Abstractions Association (AiciAcolo Pop-Up Gallery) and the initiatives Grota and Gara Mică.
Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.