Within walking distance

Norbert Filep

Cristian Opriș

White Cuib

14- 20 februarie

Un proiect de:

Ovidiu Leuce

Sintagma Within walking distance conturează o expoziție ce propune analiza meticuloasă a ritualului expozițional prin problematizarea relației dintre consumatorul de artă și obiectul aferent acestei meserii, lucrarea de artă.
Cu această propunere de abordare a spațiului expozițional, artiștii Cristian Opriș și Norbert Filep provoacă vizitatorul la asumarea unor riscuri: întrebările care apar deseori în actul de creație (Merită să expun această lucrare? Este ea suficient de puternică/valabilă?) se transferă privitorului și acesta își asumă în egală măsură poziția de consumator și cea de creator. Astfel, cel care privește devine parte din lucrare și expoziția se întregește.

Norbert Filep

Pe durata acestui proiect patru artişti sunt invitaţi la un gest de recunoştinţă către o persoană care i-a inspirat pe parcursul creşterii lor artistice şi umane, care a contribuit la modul lor de a creea, de a gândi, de a se raporta la ceilalţi şi la ei înşişi.
Fiecare artist participant realizează, timp de o săptămână, un dialog concret şi simplu cu invitatul său; o conversaţie fără enfază, naturală, în acest spaţiu public cu o dimensiune intimă.

O serie de expoziţii ca expresii formale ale unor întâlniri, ale unor evenimente aparent mărunte şi cazuale care însă au dovedit în timp a avea forţa unor seminţe rodnice pe un pământ fertil. Reflecţii asupra posibilelor transformări născute din întâlniri, asupra capacităţii lor de a creea experienţe, de a descătuşa energii, de a transforma visele în viziuni şi viziunile în acte. Gesturi creative ce emană energia unor indivizi conştienţi şi profunzi, participanţi activi la viaţa comunităţii.
Ovidiu Leuce