Aqua Alta

Aqua Alta – frescă / detaliu / Anca Bodea

„Traiectoria vizuală a expoziției re|produce un tip de „călătorie de la interioritate spre infinit”. Fiecare sală reprezintă un stadiu, un nucleu dintr-un proces de trans|formare, un teritoriu acvatic utopic bântuit sirocco și bora aflat într-un reflux imaginat, un teritoriu captiv între nesfârșite primăveri și toamne.

Aluvii – desen / cărbune pe perete / 340cm x 200cm / Anca Bodea

Aqua Alta – frescă / H 290cm x 310cm / 245cm / 310cm / 2019 / Anca Bodea

Lucrările devin borne într-un peisaj aflat într-o continuă migrație emoțională, acestea pot fi asimilate elementelor vizibile dintr-un mecanism de tip perpetuum mobile care obligă privitorul să urmărească mecanica acestui dispozitiv vizual denumit expoziție.

La nivel semantic, imboldul, dinamica generală este redată prin prefixul trans, acesta creează un tip de limbaj vizual care devine din ce în ce mai sonor, astfel traseul de vizitare se trans|formă simultan cu lumea din jur, devenind mereu altul, trans|figurându-se într-un proces catharhic.” (Curator: Ana Negoiță)

Sendimental (since 1800’s) – lem, ţesătură handmade de in, alpaca, bumbac, 73,66cm x 3.70m / 2019  / Untitled (Folder) / lemn / țesătură / 2019 / Iulia Toacaci

Sendimental e un process care a început odată cu restaurarea unui război din 1800. De la o grămadă de lemn prăfuit, la asamblarea unei entităţi operaţionale cu care se poate interacţiona în contexul scopului de a construi o structură. Ca primă unealtă de procesare, precursorul computerului –  războiul de ţesut, îmi oferă o abordare atât tactilă cât şi vizuală în organizarea unor date (Latină: computare / com– “împreună” + putare “a aşeza”). Procesul de ţesere descinde din memoria arhivată în obiect şi informaţia inerentă, noua configurare a strângerii de date (materialele alese, stimulii contextuali) şi interacţiunea între ceste seturi de informaţii.” (Iulia Toacaci)

Emerge 003 – sticlă suflată / Emerge 002 –  sticlă Glasma suflată / lustru metalic / 2019 / Alexandra Mureșan

„Instalația combină două elemente care mă obsedează: sticla și fulgerătoarea trecere a clipei.  Plecând de la vechiul concept heraclitian Panta rheitotul curge, totul se află într-o perpetuă schimbare – voi folosi scurgerea sticlei ca o imagine metaforică a scurgerii timpului.” (Alexandra Mureșan)

Untitled – instalaţie / săpun / metal / 2019 / Ioana Sisea

„Construiesc obiecte noi care imită episoade din trecutul meu sau obiecte care provin din fondul cultural personal. Acest proces are scopul de a modifica inţelesul obiectelor care au o valoare sentimentală pentru mine. Recompunerea obiectelor de la zero, îmi permite să explorez impactul lor emoţional; pot să transform senzaţiile abstracte şi adesea incontrolabile ale memoriei, în obiecte finite. Astfel îmi simplific relaţia emoţională cu evenimente din trecut încorporate în aceste obiecte.” (Ioana Sisea)

Rusalki – Olya Dubatova / single channel video installation /  7.13 min. / 2019 / Sound by Paz Lenchantin.

“Rusalki” “, 1936, poem by Alexander Kondratiev

Pre-morning fog over the sleepy wave,
Sways smokily with silver curls.
It’s calling us. The time came to inhale it

With the colorless lips to lose your earthly manner.

Bleed into the fumes and, merge with the moisture of the river,

Remembering… Dewy meadows,
Shrieking and laughing, we ran. Above us
The moon floated like an orange shield giving us its
lifegiving pale light… From the river bottom,
As the night comes, she calls us

Like a meek mother… On the bed of underwater flowers

Having spent the whole day in the power of the fruitless dreams,

We get up from a long agonizing sleep –
To surrender to the magic of her cold rays.

Acva –  ulei pe pânză/ 150cm x 200cm / 2019 / Anca Bodea

 

 

 

Event by Hassium